La desocupació puja durant el mes d'abril en els pobles de la Vall

| Eduard Garcia Molina | La Vall

Imatge: Pixabay

El passat mes d'abril ens deixa un augment general pel que fa a la desocupació en els pobles de la Vall de Biar: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, El Camp de Mirra i La Canyada empitjoren els seus indicadors.

Banyeres de Mariola

Podeu consultar les dades de Banyeres en el següent enllaç.

Beneixama

El passat mes d'abril ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 75 veïns i veïnes de Beneixama- amb 7 persones més en desocupació que el mes anterior al municipi.

Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 52 treballadores respecte a 20 treballadors, mentre que els majors de 45 anys -amb 31 dones i 13 homes- i les persones entre 25 i 44 anys -amb 21 dones i 7 homes- són les franges d'edat on es concentra l'atur al poble.            

Si bé és cert que els menors de 25 anys sols tenen cinc persones inscrites en els serveis de búsqueda d'ocupació.

Per sectors, el terciari -els serveis- és el més castigat amb 38 persones en situació de desocupació, seguit pel sector de la indústria amb 16 persones i l'agricultura -el primari- amb 10 persones, mentre que les persones joves sense una ocupació anterior o la construcció tenen uns nivells més moderats.

138

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social ha patit una pujada amb 4 persones més afiliades, un 0'59%.

139

Font: SEPE

Biar

Podeu consultar les dades de Biar en la web de Biar Digital.

El Camp de Mirra

El passat mes d'abril ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 20 veïns i veïnes del Camp de Mirra- amb una pujada d'una persona al municipi pel que fa a la situació de desocupació, un 5'26%. Les dones majors de 45 anys són la franja d'edat i sexe on es concentra l'atur al poble, amb 8 treballadores, mentre els homes menors de 25 anys o entre 25 i 45 anys tenen uns nivells de desocupació més moderats.

Per sectors, el terciari i el primari, serveis i agricultura amb 8 i 7 persones en situació de desocupació, respectivament, són els més castigats al municipi.

140

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social baixa en quatre persones al municipi, un 3'25%. Val a dir que han causat baixa 4 persones en el règim agrari.

 141

Font: SEPE

La Canyada

El passat mes d'abril ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 49 veïns i veïnes de La Canyada- amb una pujada de 8 persones, 19'51%. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 32 treballadores respecte a 9 treballadors, mentre que els majors de 45 anys amb 27 persones -9 homes i 18 dones- i la franja d'edat entre 25 i 44 anys és on es concentra l'atur al poble, mentre que els menors de 25 anys tenen un nivell més moderat.

Per sectors els serveis -terciari- i la indústria -secundari- són els més castigats a la Canyada amb 27 i 11 persones en situació de desocupació respectivament.

142

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social ha baixat un 1'53% durant el mes d'abril, amb nou persones menys d'alta al Règim General, tot i que el règim d'autònoms i l'agrari han registrat una alta cada u.

 143

Font: SEPE

Diferència entre dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social

L'atur únicament mesura si les persones en situació de desocupació segueixen o no apuntats a les llistes del Servei Públic d'Ocupació Estatal; sí una persona deixa de comptabilitzat en esta llista, les raons de l'eixida poden ser pel fet que ha trobat treball però també, perquè s'han desapuntat de la llista oficial (una cosa freqüent entre els aturats que no tenen dret a prestació o ja l'hagen esgotada), perquè s'han anat del país, etc…

D'altra banda, les dades sobre afiliació es refereixen a totes aquelles persones la relació de les quals amb la Seguretat Social és d'alta per raó del seu treball (població ocupada). No inclouen els que cotitzen per altres motius (perceptors de prestacions de desocupació, convenis especials obtenció de convenis especials, prestació sanitària.

L'article té 24 lectures

(Aquests continguts es publiquen gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè la Vall Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de la Vall Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en aquesta pàgina).