La desocupació puja de forma moderada a Beneixama i la Canyada

| Eduard Garcia Molina | La Vall

Font: Pixabay

El passat mes d'agost ens deixa un augment general pel que fa a la desocupació en els pobles de la Vall de Biar: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, El Camp de Mirra i La Canyada empitjoren els seus indicadors.

Banyeres de Mariola

Podeu consultar les dades de Banyeres en el següent enllaç.

Beneixama

El passat mes d'agost ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 76 veïns i veïnes de Beneixama- amb una persona més en desocupació que el mes anterior al municipi.

Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 48 treballadores respecte a 23 treballadors, mentre que els majors de 45 anys -amb 28 dones i 13 homes- i les persones entre 25 i 44 anys -amb 20 dones i 10 homes- són les franges d'edat on es concentra l'atur al poble.

Per sectors, el terciari -els serveis- és el més castigat amb 38 persones en situació de desocupació, seguit pel sector de l'agricultura amb 20 i la indústria amb 13 persones, mentre que les persones joves sense una ocupació anterior o la construcció tenen uns nivells més moderats.

203 

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social ha patit una baixada de 18 persones més afiliades, un 2'55%.

Font: SEPE

Biar

Podeu consultar les dades de Biar en la web de Biar Digital.

El Camp de Mirra

El passat mes d'agost ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 22 veïns i veïnes del Camp de Mirra- amb una baixada d'una persona en situació de desocupació (4,35%). Les dones entre 25 i 45 anys són la franja d'edat i sexe on es concentra l'atur al poble, amb 8 treballadores.

Per sectors, el terciari -servicis- amb 14 persones en situació de desocupació és el més castigat al municipi.

204

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social es manté en les mateixes dades que el mes passat al municipi.

Font: SEPE

La Canyada

El passat mes d'agost ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 47 veïns i veïnes de la Canyada- amb una pujada de 2 persones, 4,44%. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 28 treballadores respecte a 10 treballadors, mentre que els majors de 45 anys amb 27 persones -10 homes i 17 dones- i la franja d'edat entre 25 i 44 anys és on es concentra l'atur al poble.

Per sectors els serveis -terciari- i la indústria -secundari- són els més castigats a La Canyada amb 22 i 15 persones en situació de desocupació respectivament.

205

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social ha baixat un 2,51% durant el mes d'agost, amb onze persones menys d'alta, producte de la baixada en el Règim General de set persones i quatre en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Font: SEPE

Diferència entre dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social

L'atur únicament mesura si les persones en situació de desocupació segueixen o no apuntats a les llistes del Servei Públic d'Ocupació Estatal; sí una persona deixa de comptabilitzat en esta llista, les raons de l'eixida poden ser pel fet que ha trobat treball però també, perquè s'han desapuntat de la llista oficial (una cosa freqüent entre els aturats que no tenen dret a prestació o ja l'hagen esgotada), perquè s'han anat del país, etc…

D'altra banda, les dades sobre afiliació es refereixen a totes aquelles persones la relació de les quals amb la Seguretat Social és d'alta per raó del seu treball (població ocupada). No inclouen els que cotitzen per altres motius (perceptors de prestacions de desocupació, convenis especials obtenció de convenis especials, prestació sanitària.

L'article té 32 lectures

(Aquests continguts es publiquen gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè la Vall Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de la Vall Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en aquesta pàgina).