La desocupació puja a Beneixama i el Camp i es manté estable a la Canyada

| Eduard Garcia Molina | La Vall

Font: Pixabay

El passat mes d'agost ens deixa un augment general pel que fa a la desocupació en els pobles de la Vall de Biar: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, El Camp de Mirra i La Canyada empitjoren els seus indicadors.

Banyeres de Mariola

Podeu consultar les dades de Banyeres en el següent enllaç.

Beneixama

El passat mes de setembre ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 71 veïns i veïnes de Beneixama- amb una persona menys en desocupació que el mes anterior al municipi.

Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 49 treballadores respecte a 22 treballadors, mentre que els majors de 45 anys -amb 27 dones i 13 homes- i les persones entre 25 i 44 anys -amb 22 dones i 9 homes- són les franges d'edat on es concentra l'atur al poble.

Per sectors, el terciari -els serveis- és el més castigat amb 43 persones en situació de desocupació, seguit pel sector de l'agricultura amb 18 i la indústria amb 13 persones, mentre que les persones joves sense una ocupació anterior o la construcció tenen uns nivells més moderats.

237 

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social ha patit una baixada de 17 persones més afiliades, un 2'47%.

Font: SEPE

Biar

Podeu consultar les dades de Biar en la web de Biar Digital.

El Camp de Mirra

El passat mes de setembre ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 17 veïns i veïnes del Camp de Mirra- amb una baixada de cinc persones en situació de desocupació (22,73%). Les dones entre 25 i 45 anys són la franja d'edat i sexe on es concentra l'atur al poble, amb 8 treballadores.

Per sectors, el terciari -servicis- amb 8 persones en situació de desocupació és el més castigat al municipi.

239

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social baixa en una persona afiliada (0'95%).

Font: SEPE

La Canyada

El passat mes de setembre ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 47 veïns i veïnes de la Canyada- amb una situació invariable. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 27 treballadores respecte a 19 treballadors, mentre que els majors de 45 anys amb 25 persones -9 homes i 16 dones- i la franja d'edat entre 25 i 44 anys és on es concentra l'atur al poble.

Per sectors els serveis -terciari- i la indústria -secundari- són els més castigats a la Canyada amb 24 i 14 persones en situació de desocupació respectivament.

240

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social ha baixat un 1,64% durant el mes de setembre, amb set persones menys d'alta, producte de la baixada en el Règim General de huit persones i una en el règim especial de treballadors autònoms (RETA), mentre que dues persones s'han donaat d'alta en el el Règim agrari, deixant el balanç en set persones menys en alguns dels règims de la Seguretat Social al municipi.

Font: SEPE

Diferència entre dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social

L'atur únicament mesura si les persones en situació de desocupació segueixen o no apuntats a les llistes del Servei Públic d'Ocupació Estatal; sí una persona deixa de comptabilitzat en esta llista, les raons de l'eixida poden ser pel fet que ha trobat treball però també, perquè s'han desapuntat de la llista oficial (una cosa freqüent entre els aturats que no tenen dret a prestació o ja l'hagen esgotada), perquè s'han anat del país, etc…

D'altra banda, les dades sobre afiliació es refereixen a totes aquelles persones la relació de les quals amb la Seguretat Social és d'alta per raó del seu treball (població ocupada). No inclouen els que cotitzen per altres motius (perceptors de prestacions de desocupació, convenis especials obtenció de convenis especials, prestació sanitària.

L'article té 50 lectures

(Aquests continguts es publiquen gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè la Vall Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de la Vall Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en aquesta pàgina).